Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Logopedist Karin Turkenburg
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Praktijk
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Behandelgebieden
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Contact
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Informatie
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Mondgedrag
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Stem
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Taal
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Spraak
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Gehoor
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Adem
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Problemen met lezen en spellen - dyslexie

AFWIJKEND SLIKKEN

De juiste positie van de tong tijdens slikken is met de tongpunt vlak achter de boventanden. Bij verkeerd slikken komt de tong tegen of tussen de tanden of kiezen. Verkeerd slikken kan komen door o.a. mondademen en duim-, speen en vingerzuigen.

De gevolgen van verkeerd slikken

kunnen zijn:
Gebitsafwijkingen, zoals een openbeet of overbeet en uitspraakproblemen.


  

MONDGEDRAG ALGEMEEN


Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, uitspraak en het gehoor.


Deze gewoonten kunnen het gevolg van elkaar zijn of elkaar in stand houden.

Onderzoek:
Wanneer uw kind bij een logopedist komt vanwege afwijkende mondgewoonten en/of uitspraakproblemen, zal er onderzoek gedaan worden naar de uitspraak van klanken en motoriek van de spraakspieren en het slikken. Ook zal er gekeken worden of er sprake is van mondademen en zuiggewoonten. Tevens wordt er gekeken naar de gebitsstand.

Logopedie:
Afwijkende mondgewoonten, bijv. verkeerd slikken, verkeerd tonggedrag, verstoorde spierbalans in de mondfuncties, en zuiggedrag zullen bekeken en behandeld worden. Afwijkende mondgewoonten kunnen een afwijkende gebitstand en kaakgroei veroorzaken en hierdoor kunnen spraak- maar ook gezondheidsproblemen ontstaan. De spierwerking van de tong en lippen beïnvloeden de stand van de tanden en kiezen die doorkomen of al doorgekomen zijn. Als iemand bijv. slikt met de tong naar voren, een zgn. voorwaartse tongpers, zullen de tanden naar voren gaan staan en zal een open of overbeet ontstaan/ verergeren. Spraakproblemen zijn vaak het gevolg. Dikwijls vindt als het kind ouder geworden is, gebitscorrectie plaats, bijv. door het dragen van een beugel. Als echter alleen het gebit wordt rechtgezet maar de tong niet anders leert bewegen in de slik, zal de tongpers zodra de beugel eruit is, de tanden weer opnieuw naar voren duwen. Doordat het mondgedrag verandert, herstelt de spierbalans in het mondgebied. Dit heeft een gunstig effect op de gebit-/en kaakontwikkeling en op de articulatie. Het kan de duur van zowel de orthodontische behandeling als ook de articulatietherapie verkorten en kan mede terugkeer naar de foutieve stand van de tanden, na orthondontische ingreep, voorkomen.

© Logopediepraktijk Zevenhuizen K.M. Turkenburg

HOME

DE PRAKTIJK

BEHANDELGEBIEDEN

CONTACT

INFORMATIE

Logopediepraktijk

Zevenhuizen

KARIN TURKENBURG

MONDADEMEN


Mondademen is het ademen door de mond wanneer er niet gesproken wordt. Mondademen kan na een verkoudheid als gewoonte ontstaan. Ook kan mondademen een gevolg zijn van duim-, speen en vingerzuigen doordat de tong slap wordt en hierdoor de mond sneller openvalt.

De gevolgen van mondademen kunnen zijn:

  

DUIM-, SPEEN EN VINGERZUIGEN

Veel kinderen hebben een zuigbehoefte. Bij het duimen of speenzuigen zijn de tong, kaken en tanden in dezelfde positie als bij borst- en flesvoeding. Bij het zuigen op de duim, speen of flesje komt de tong tegen de binnenkant van de onderlip. Rond de negende maand vermindert de zuigbehoefte en kan het speenzuigen afgebouwd worden. Het drinken uit een flesje kan langzaamaan vervangen worden door het drinken uit een beker.

De gevolgen van duim,- speen en vingerzuigen kunnen zijn:


  

Mondgedrag