Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Logopedist Karin Turkenburg
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Praktijk
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Behandelgebieden
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Contact
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Informatie
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Directe Toegankelijkheid LogopedieVERGOEDING


Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket

van de zorgverzekeraar.

De behandeling van kinderen en volwassenen

wordt hieruit 100% vergoed.

  

AFSPRAKEN


Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Meestal vindt deze 1 x per week plaats. De afspraken worden in samenspraak met de cliënt gepland.

WAARBORGEN KWALITEIT


Om de kwaliteit van zorg te waarborgen staat Logopediepraktijk Zevenhuizen ingeschreven in

het

Voor registratie in dit register gelden criteria ten aanzien van werkervaring en deskundigheids-

bevordering. Logopediepraktijk Zevenhuizen maakt ook deel uit van een intervisiegroep in een kwaliteitskring met collega logopedisten uit

de regio.

© Logopediepraktijk Zevenhuizen K.M. Turkenburg

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID LOGOPEDIE (DTL)


U kunt zonder verwijzing van de huisarts naar de logopedist. Om te beoordelen of uw klacht van de logopedische aard is, wordt er een DTL screening afgenomen.


Hierna wordt bepaald of de logopedie kan starten zonder tussenkomst van de huisarts of niet. Zo nodig wordt u verzocht toch naar uw huisarts te gaan met onze bevindingen. Dit wordt altijd eerst overlegd.


Wordt de DTL screening vergoed?

Helaas wordt de DTL screening niet door alle zorgverzeraars vergoed. In dit geval dient er toch eerst een verwijzing van de huisarts gevraagd te worden. Bij twijfel kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen hierover.

  

VERHINDERING


Indien u verhinderd bent om op een gemaakte afspraak te komen, dient u deze afspraak 24 uur van te voren af te zeggen (055-5213372). Bij afwezigheid van de logopedist dient u het antwoordapparaat in te spreken.


Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak wordt de behandeling toch in rekening gebracht. Dan is 100% van de kosten voor eigen rekening. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

  

AAN HUIS BEHANDELINGEN


Wanneer een cliënt niet in staat is naar de praktijk te komen, wordt de behandeling aan huis gegeven.

NVLF


De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie                 is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd
in Woerden.

De NVLF stelt zich ondermeer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. Dit resulteert in een scala aan activiteiten.
Thema's als specialisatie binnen de logopedie, logopedie en ouderen en vroegtijdige onderkenning worden in werkgroepen nader uitgewerkt. 

In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamenlijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg.

SAMENWERKING


Voor een optimale samenwerking kan het noodzakelijk zijn om met andere disciplines samen te werken, zoals het                                            keel, neus-, oorartsen, kinderarstsen, fysiotherapeuten. En voor schoolkinderen heel belangrijk: de leerkracht van het kind.

Logopediepraktijk

Zevenhuizen

KARIN TURKENBURG

HOME

DE PRAKTIJK

BEHANDELGEBIEDEN

CONTACT

INFORMATIE

Meer informatie over DTL

(NVLF)

Kwaliteitsregister voor Paramedici

Audiologisch Centrum