Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Logopedist Karin Turkenburg
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Praktijk
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Behandelgebieden
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Contact
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Informatie

AFSPREKEN ZONDER VERWIJSBRIEF


U kunt zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.


Het ministerie van Volksgezond-heid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).


Tot 1 augustus 2011 mag een logopedist u alleen behandelen op verwijzing van een arts. De arts beslist dus of u een aandoening heeft waar een logopedist hulp bij kan bieden. De arts kan dus ook besluiten dat u geen logopedie nodig heeft, of dat er mogelijk een andere oorzaak achter de klachten lag.


Deze situatie deed geen recht aan het opleidingsniveau van de logopedist en het onderscheidingsvermogen van de patiënt en gaat daarom verdwijnen (net als bij de fysiotherapeut, oefentherapeut en mondhygiënist). Vanaf de ingang van 1 augustus 2011 kunt u zich direct melden bij een logopedist als u dat nodig acht. Dit geldt overigens ook voor de diëtisten, ergotherapeuten, orthoptisten, huidtherapeuten en podotherapeuten.


Logopedisten hebben in hun opleiding geleerd hoe de aandoeningen waar zij in gespecialiseerd zijn eruit zien en verlopen. Bij een afwijkend beeld of een afwijkend verloop adviseert de logopedist u (terug) naar de huisarts te gaan. Bovendien hebben alle logopedisten die direct toegankelijk zijn een cursus gevolgd waarin nog eens, meestal ten overvloede, de mogelijke problemen doorgenomen zijn. We zijn dus goed voorbereid.


Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

  

WAT GEBEURT ER TIJDENS EEN EERSTE AFSPRAAK?


Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronder-zoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem!


Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie.


De DTL-screening geeft dus zekerheid over uw gezondheid in relatie tot de logopedische behandeling Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

WANNEER VERTROUWT EEN LOGOPEDIST HET NIET?


Als een ziektebeeld of een aandoening er niet zo uitziet als wij dat kennen, of als het verloop niet gaat zoals we dat meestal zien, dan verwijzen we u naar de huisarts. Als er tijdens de intake, tijdens het onderzoek of tijdens de behandeling zogenaamde rode vlaggen zijn, dan adviseren we u naar de huisarts te gaan. Wij stellen daarbij geen diagnose, maar constateren slechts dat er iets mogelijk niet in de haak is.


De juiste diagnose kan immers een aandoening zijn die helemaal niet bij een logopedist hoort en ook niet herkend wordt door een logopedist. Wij zien alleen dat er iets mogelijk niet-pluis is. Als u zelf al twijfelt, dan gaat u eerst naar de huisarts.

© Logopediepraktijk Zevenhuizen K.M. Turkenburg

WAT IS EEN RODE VLAG?


Een rode vlag is een signaal dat er iets mis zou kunnen zijn. Dat hoeft dus niet, maar het zou kunnen.
Natuurlijk nemen we geen risico omdat we het tenslotte over uw gezondheid hebben. Een rode vlag is bijvoorbeeld heftige pijn na een val; er kan iets gebroken zijn en dat moet eerst uitgesloten of bevestigd zijn. Of iemand met stemklachten die zonder te lijnen zomaar 5 kg afviel in een paar weken.

WELKE VRAGEN KUNT U VERWACHTEN?

Tijdens de DTL-screening zal de logopedist u enkele vragen stellen over uw klacht. Vragen hebben betrekking op problemen, pijn of functieverlies (o.a. minder spierkracht) in mond, keel of oor. Ook wordt er gekeken naar de slikfunctie.


De vragen zijn afhankelijk van uw klacht. Hiermee stelt de logopedist vast of er geen andere oorzaken zijn, waarvoor u eerst naar uw huisarts moet.


Natuurlijk ziet het intake-gesprek er iets anders uit dan normaal. We beginnen met een inventarisatie van de hulpvraag en screenen kort of er geen contra-indicaties zijn. Later vindt het logopedisch onderzoek plaats.


Zowel in de screening als tijdens het onderzoek kunnen we tot de slotsom komen dat een huisarts geraadpleegd zou moeten worden. Daarnaast bekijken we of logopedie in dit geval zinvol zou zijn. We informeren en adviseren u en hopen dat u onze adviezen volgt.

IS DE LOGOPEDIST OPGELEID VOOR DTL?

Als een logopedist zonder verwijzing werkt heeft
hij / zij hiervoor scholing gevolgd. Hier is geleerd om de DTL-screening uit te voeren en vast te stellen of een logopedische behandeling nodig is.

WIE BETAALT DE DTL-SCREENING?

Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Op dit moment (augustus 2011) zijn er een aantal zorgeverzekeraars die per 1-8-2011 de DTL vergoeden, maar nog niet allemaal. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden per 1-1-2012 de DTL. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

  

WORDT DE HUISARTS GEÏNFORMEERD?

De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen. We hebben uw toestemming nodig om de huisarts op de hoogte te brengen, maar in een normale vertrouwensrelatie zal dat zelden verschil van inzicht opleveren. Volgens de regels en met uw instemming zenden we na de screening een rapport van die screening naar uw huisarts. Hij of zij zal dus, als zorgcoördinator, altijd op de hoogte zijn.

Logopediepraktijk

Zevenhuizen

KARIN TURKENBURG

HOME

DE PRAKTIJK

BEHANDELGEBIEDEN

CONTACT

INFORMATIE