Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Logopedist Karin Turkenburg
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Praktijk
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Behandelgebieden
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Contact
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Informatie
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Mondgedrag
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Stem
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Taal
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Spraak
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Gehoor
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Adem
Logopediepraktijk Zevenhuizen - Apeldoorn | Problemen met lezen en spellen - dyslexie

ADEM ALGEMEEN


Bij de ademhaling stroomt er lucht door de neus- of mondholte door de luchtpijp via vertakkingen naar de longen.
Bij een juiste ademhaling wordt er gesproken over middenrifademhaling of buikademhaling. De spieren die hierbij gebruikt worden zijn het middenrif, de spieren van de buikwand, de tussenribspieren en de supra-claviculaire spieren (boven het sleutelbeen gelegen). Tijdens het proces van ademhaling wordt het borstholtevolume vergroot doordat het middenrif naar beneden wordt getrokken richting buik. Hierdoor beweegt de buik naar voren. De longen die zich in de borstholte bevinden kunnen hierdoor uitzetten. De druk in de borstholte wordt op dat moment negatief ten opzichte van de buitenlucht, waardoor de lucht in de longen stroomt. Wanneer er uitgeademd wordt ontspannen de spieren zich. Door de elasticiteit van de longen, borstkas en buikwand worden de longen weer kleiner en wordt de druk in de longen hoger waardoor de lucht weer naar buiten wordt gestuurd.

HYPERVENTILATIE

Wat is hyperventilatie?
Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra veel koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Het gevolg hiervan is, dat het koolzuurgehalte in het bloed daalt en er een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt.
Een groot aantal reacties is hiervan het gevolg. Symptomen die vaak genoemd worden zijn: duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Meestal ervaart men deze symptomen als zeer beangstigend. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante manier van ademen (chronische vorm).
Hyperventilatie kan zowel bij kinderen als bij volwassenen optreden en komt zowel bij vrouwen als bij mannen voor. Hyperventilatie hangt vaak samen met spanningen maar hyperventileren kan ook uitsluitend een verkeerde ademgewoonte zijn, die vaak voorkomt in combinatie met voortdurend door de mond ademen. Tenslotte kunnen hyperventilatieklachten optreden als er te snel en vrijwel zonder pauzes gesproken wordt.

Logopedie:
De logopedist overziet bij onderzoek, diagnosestelling en behandeling alle voorwaarden voor het spreken en is daarom goed in staat mensen met hyperventilatieklachten te behandelen. Samen met de patiënt wordt de afwijkende wijze van ademen en alles wat daarmee in verband staat in kaart gebracht en vervolgens gericht behandeld. Bij zeer ernstige problemen zal de logopedist verwijzen.
Tijdens de behandeling krijgt men inzicht in de problemen die met hyperventilatieklachten samenhangen en men leert deze oplossen. Er wordt een functioneel en evenwichtig adempatroon in rust, tijdens spreken en andere lichamelijke inspanning aangeleerd, en men leert een aanval van hyperventilatie af te breken. Algemene ontspanningsoefeningen maken deel uit van de behandeling.

© Logopediepraktijk Zevenhuizen K.M. Turkenburg

HOME

DE PRAKTIJK

BEHANDELGEBIEDEN

CONTACT

INFORMATIE

Logopediepraktijk

Zevenhuizen

KARIN TURKENBURG

FOUTIEVE SPREEKADEM


Bij een foutieve spreekadem wordt er verkeerd geademd bij het spreken, waardoor mensen “achter de adem raken” .

Oorzaak
De oorzaak van de ademproblemen bij een verkeerde spreekadem is dat er langer gesproken wordt dan dat er lucht voor is.

Gevolg
Meestal volgt na het te lang doorspreken op één adem een gespannen en hoorbare manier van inademen om weer voldoende lucht te krijgen.

Logopedie
De logopedist leert een goede spreekadem aan, waardoor er beter geademd wordt tijdens het spreken
Wanneer de luchtwegen sterk reageren op prikkels zoals huisstof, tabaksrook en temperatuursveranderingen, kan dit gevolgen hebben voor adem en stem.

Adem